Trofé! Man tackar!

Tack, WordPress.com för att jag ges möjlighet att skriva om mina strödda, spridda, slumrande och samlade tankar !

Annonser
Publicerat i Viktigt! | Lämna en kommentar

Grattis, Strössel, 5 år!

Grattis, Strössel!
Det har varit kul att vara med på din resa! Så omväxlande det har varit. 288 inlägg hittills, bravo! Kanske att dina inlägg kommer mer sällan nu när du inte direktbevakar skollivet. Du har ju så mycket annat att upptäcka!

Publicerat i Viktigt! | Märkt | Lämna en kommentar

Strössel APP-låderar: Puffarna

Puffarna

Puffarna är en pedagogisk app för att prata om känslor. Varje puff har sin egen känsla och en egen röst, och det är puffarna som guidar dig genom spelet.

Introduktion till Puffarnas värld här!

 

Publicerat i De viktiga ordens innehåll, Tips, Viktigt! | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Strössel gillar: en illustration i Pedagogiska Magasinet

En komprimerad sammanfattning angående betyg?

Illustration: Ulf Frödin

Publicerat i Tankar | Märkt | Lämna en kommentar

Strössel gillar: Artikeln om Gillberg i ”Specialpedagogik”

Paraplybegreppet Essence myntades av Cristopher Gillberg. Med Essence får vi i hög grad förståelse för  hur olika utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  överlappar varandra.

Läs artikeln ”Porträttet” här!

Läs även ett tidigare blogginlägg om Essence: Att sätta fingret på, inte alldeles enkelt

Publicerat i De viktiga ordens innehåll, Lärarskap, Lästips, Viktigt! | Märkt | Lämna en kommentar

Strössel gillar: Catharina Tjernbergs artikel om läs- och skrivutveckling

Att en lärare måste ha en varierad undervisning utifrån behov och syfte är en självklarhet. En lärares ”verktygslåda” bör innehålla olika verktyg och olika metoder. Framförallt behövs lyhördhet inför varje individs förutsättningar och en bred syn på vad kompensatoriska medel kan vara.

”Catharina Tjernberg uppmärksammade hur medvetet lärarna arbetade med strukturerade skriv- och läsförståelsestrategier. Eleverna fick arbeta parallellt med samtal, läsning och skrivning, redan i årskurs ett. De studerade olika textgenrer, övade på att beskriva och argumentera och på att föra strukturerade textsamtal.”

Läs artikeln ”Framgångsrika lärare väljer metod efter behov” här!

 

 

 

Publicerat i Lärarskap, Lästips | Märkt , , | Lämna en kommentar

Strössel gillar: Nicklas Mörks blogginlägg

Bra sammanfattning och utdrag kring de nya allmänna råden om betyg och betygssättning, skrivet av Nicklas Mörk.

F2C7941B-E9CC-4985-B514-7F7886D69B85

Publicerat i Lästips, Viktigt! | Lämna en kommentar

FN-dagen

Firar FN-dagen med en artikel från Femina 1973:553A945A-DA00-42E3-A01A-31A7514C0A8A

Publicerat i De viktiga ordens innehåll | Lämna en kommentar

Respekt, vad står det för?

Ofta i samtal med andra pratar vi om respekt. I skolan ska elev och lärare ha och visa respekt för varandra. Nu finns det människor/lärare/vårdnadshavare som lägger helt olika värderingar i ordet så det gäller att verkligen klargöra vad ordet respekt står för. I värsta fall kan vi missförstå varandra för att vi talar om vitt skilda saker. Ordet respekt står på två ”ben”. Respekt kan antingen vila på ”rädsla” eller ”aktning”. (Aktning kan även tolkas som hänsyn/uppskattning.) Därför brukar jag delge denna bild på föräldramöten eller i samtal med vårdnadshavare. Utifrån bilden kan mer nyanserade samtal leda fram till en gemensam tolkning. Vilket ben vill vi bygga vår ömsesidiga respekt på?

Publicerat i De viktiga ordens innehåll, Lärarskap, Viktigt! | Märkt , | Lämna en kommentar

Lust att lära

Jag befinner mig nu i en livsfas där arbetslivet är avslutat. I drygt 42 år har lärarlivet varit en inspirerande tid för egen och elevers utveckling. Nu hittar jag diverse anteckningar som kan vara till nytta för någon av er som är i början av ert lärarliv. Kanske kan du inspireras och tänka vidare kring dessa rader?

Publicerat i De viktiga ordens innehåll, Lärarskap, Tankar | Märkt , , , | Lämna en kommentar